RHANNA I ENNILL
Hoffa ni ar Facebook neu ail-drydar am gyfle i ennill iPad Mini yn cynnwys detholiad ein DJ o draciau gorau’r bloc. Mwy o rannu = gwell gyfle i ennill.
RHYBUDD I GWSMERIAID
Mae nifer o broblemau wedi cael eu hachosi’n ddiweddar gan gwsmeriaid annymunol. Mae pobl wedi sylwi ar loriau sticlyd a thoiledau sy’n gorlifo a achoswyd gan droseddwyr fel Bud, Tina a Duggie. Mae’r cwsmeriaid hyn bellach wedi’u gwahardd o Loo Loos.
Duggie
gwahardd
Bud
gwahardd
Tina
gwahardd
MYNEDIAD VIP
Mae Loo Loos yn ecscliwsif iawn - dim ond pŵ, pi-pi a phapur sy’n gallu dod i mewn. Darganfydda fwy am #StopCynCreuBloc a gwna’n siŵr dy fod ti’n gwahodd dy ffrindiau i Loo Loos i ennill iPod.